صفحه اول   خدمات موسسه   طرح درمان   آيين نامه درمان
آيين نامه درمان
به منظور ارتقاء کیفی و کمی وضعیت درمان مددجویان عزیز و همچنین ایجاد هماهنگی و همکاری و انسجام در اتخاذ تصمیمات مربوطه، آیین نامه درمان بشرح زیر می باشد:
1- اتخاذ تصمیم در مورد درمان مددجویان پس از تصویب درخواست توسط شورای درمان اقدام خواهد شد.
2- شورای درمان متشکل از نمایندگان مجمع بانوان و مددکاری و کارشناس پرستاری می باشد و ریاست شورا با معرفی مجمع بانوان و تصویب مدیر عامل خواهد بود.
3- وظیفه اصلی شورای درمان شناسایی و استفاده از خدمات دیگر مراکز درمانی است که بصورت تخصصی یا رایگان و یا با تخفیف، خدمات ارائه می دهند.
4- هرگونه اقدام پس از ارائه درخواست کتبی مددجو و تایید و ارجاع واحد مددکاری، قابل رسیدگی در شورا خواهد بود. مسئول مددکاری و یا جانشین وی دبیر شورا می باشد.
5- افرادیکه مشمول آیین نامه درمان می شوند: مددجویان تحت پوشش و پدر یا مادر یا خواهر یا برادر مددجو می باشد.

تبصره 1: در صورتیکه معرفی شده خارج از مددجویان تحت پوشش و یا خانواده آنها باشد، چنانچه شورای درمان نامبرده را مشمول خدمات درمان تشخیص دهد در این حالت 50 درصد هزینه های مربوطه توسط معرف تامین خواهد شد.

6- نحوه ارائه خدمات درمان:
6-1- فراهم کردن شرایط برای بیمه نمودن مددجویان
6-2- معرفی به مراکز مرتبط
6-3- پرداخت بخشی از هزینه های نسخه ها
6-4- پرداخت بخشی از هزینه های بیمارستان
6-5- پرداخت بخشی از هزینه های برخی از آزمایشات
6-6- ترکیبی از خدمات فوق
7- تعیین سقف و نحوه پرداخت هزینه های درمان به مددجویان:
7-1- تعیین سقف پرداخت هزینه ها پس از تصویب شورای درمان خواهد بود.
7-2- پرداخت هزینه ها پس از دریافت مدارک پزشکی و اسناد پرداختی توسط مددجو قابل قبول می باشد.

تبصره 2: در موارد استثنایی بنا به تششخیص شورای درمان، قسسمتی یا تمام هزیینه هایی که قبلا به تصویب ششورای درمان رسیده باشد تا قبل از دریافت مدارک و اسناد قابل پرداخت خواهد بود.

8- مستندات، مدارک و سوابق پزشکی مورد نیاز جهت پیگیری درخواست پرداخت هزینه درمان شامل:
8-1- اصل و کپی نسخ پزشک معالج
8-2- اصل و کپی مدارک، گزارشات و نتایج اقدامات تشخیصی (آزمایشات، عکسبرداری هاو ام آر آی و ...)
8-3- اصل و کپی مستندات و مدارک مرتبط با هزینه های انجام شده (قبوض صندوق، رسید پرداخت و ...)
8-4- اصل و کپی مدارک بیمه ای (دفترچه بیمه، نامه از بخش مددکاری مرکز درمانی و ...)
8-5- اصل و کپی گواهی های پزشکی
9- در صورت تصویب هزینه درمان مددجویان به یکی از طرق ذیل هزینه های انجام شده به مددجویان پرداخت و در فرم درخواست پرداخت هزینه درمان، از ایشان رسید اخذ می گردد:
9-1- نقدی از طریق حضور مددجو در محل خیریه
9-2- واریز به حساب مددجو از طریق مراجعه به بانک و اخذ رسید نقدی بانک
9-3- واریز به حساب کارت مددجو از طریق اینترنت بانک یا دستگاههای خودپرداز و اخذ رسید
10- نحوه تامین منابع درمان:
10-1- تامین هزینه های درمان بعهده مجمع بانوان می باشد.
10-2- نگهداری حساب دریافت و پرداخت هزینه های مربوطه بعهده مجمع بانوان می باشد که در پایان هر ماه اسناد دریافتی و پرداختی به همراه مدارک پزشکی هر یک از مواردیکه هزینه شده است به امور مالی موسسه تحویل و رسید دریافت خواهد شد.

تبصره 3: چنانچه بنا به تشخیص شورا هزینه های مربوطه بیش از منابع باشد کسری آن از طریق موسسه بعنوان تنخواه در اختیار مجمع بانوان گذاشته خواهد شد.

11- پیگیری و نظارت موارد خاص
با پیشنهاد کارشناس پرستاری و تایید شورای درمان برخی از موارد خاص که نیاز به بستری شدن و یا طول درمان خاص دارد پیگیری های مربوطه در حد امکانات انجام خواهد شد.
12- رییس شورای درمان مسئول حسن انجام این آیین نامه می باشد و در صورت نیاز به هرگونه اصلاح آیین نامه، پس از تهیه پیشنهاد توسط شورای درمان، باید به تصویب هیات مدیره موسسه برسد.
13- این آیین نامه در 13 بند و 3 تبصره در جلسه مورخ 13/3/92 به تصویب هیات مدیره موسسه رسیده است.
درباره موسسه |  خدمات موسسه |  توانمندسازی و اشتغال |  همکاری با موسسه |  گالری عکس |  گزارش‌های عملکرد |  پیوندها |  سوالات متداول |  نظرسنجي |  اخبار و رویدادها |  ارتباط با ما |  نقشه سايت |  صفحه اصلي 

© کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خيريه سيدالشهداء (ع) است. (1397-1392)