صفحه اول   خدمات موسسه   طرح درمان   آيين نامه طرح پناه
آيين نامه طرح پناه
مقدمه:
به منظور تحقق بخشیدن به بند (1) ماده (8) اساسنامه موسسه خیریه سیدالشهدا (ع)، طرح پناه برای تحت پوشش قراردادن دانش آموزان و دانشجویان نیازمند که آمادگی و شرایط درس خواندن دارند، تهیه و تدوین گردیده است.

ماده (1) هدف:
تامین هزینه‌های آموزشی، فرهنگی و تربیتی به دانش آموزان و دانشجویان علاقمند به ادامه تحصیل و برای رشد تحصیلی و حفظ و نگهداشت آنها از آسیب‌های اجتماعی

ماده (2) تعاریف:
1-2- افرادی مشمول طرح پناه می‌شوند که ولی (پدر و مادر) آنها قادر به تامین نیازهای مادی و هدایت فرزند دانش آموز و دانشجوی خود نباشند.
2-2- مددجو: دانش آموز یا دانشجو که در مقطع سنی 7 الی 25 سال می‌باشد. با این شرایط: بد سرپرست، بدون سرپرست یا سرپرست از کار افتاده که قادر به تامین نیازهای مادی فرزند خود نباشد.
3-2- حامی خاص: فردی که از نظر موسسه و یا معتمدین موسسه مورد شناخت و قبول باشد و بتواند پرداخت کامل برای هر مقطع تحصیلی که انتخاب می‌کند داشته باشد. پرداخت کامل مبلغی است که هر ساله از طرف هیات مدیره برای مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه) اعلام وتصویب می‌گردد.
4-2- حامی عام: افراد خیری که توان پرداخت کمک هزینه‌ی تحصیلی کامل در حد مصوبه هیات مدیره را نداشته باشند می‌توانند هر مبلغی که در توان دارند به حساب موسسه به عنوان گروه حامیان طرح پناه، واریزهای این حساب از طرف موسسه به مددجویان بنا بر مبلغ مصوبه هیات مدیره پرداخت خواهد شد.

ماده (3) نحوه شناسایی و پذیرش افراد:
برای شناسایی و پذیرش افراد تحت پوشش افراد تحت پوشش قرار دادن آنها بشرح ذیل عمل می‌شود:
1-3- معرفی دانش آموز توسط مسئولین واحدهای آموزشی مورد وثوق موسسه
2-3- معرفی توسط یکی از اعضا هیات امناء یا هیات مدیره
3-3- معرفی توسط افراد خیر و مورد وثوق موسسه و سایر مواردی که به تایید مددکاری رسیده باشد.

ماده (4) مرحل اجرائی پذیرش و تایید افراد مشمول طرح:
1-4- دریافت درخواست براساس ماده (3)
2-4- بررسی اولیه واحد مدکاری و تشکیل پرونده و تکمیل فرم‌های مربوطه
3-4- ارجاع پرونده به یکی از مددکاران برای بررسی وضع خانواده مددجو از طریق واحد آموزشی مربوطه و حضور در محل زندگی و کار ... و تهیه گزارش مددکاری و تعیین نیازهای مددجو
4-4- پس از بررسی گزارش مددکاری توسط مسئول مددکاری، پذیرش مددجو به ترتیب ذیل تایید و مجوز صادر خواهد شد.
الف- مسئول مددکاری
ب- مجری طرح
ج- تایید نهایی مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره

تبصره : در صورت لروم و موارد خاص (خارج از ضوابط) پذیرش برخی افراد مددجو به در خواست یکی از افراد فوق، موضوع در هیات مدیره مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.

5-4- پذیرش هر مدد جو برای یکسال می‌باشد و مجری طرح با همکاری واحد مددکاری موظف است هر شش ماه ویا یک ترم تحصیلی پیشرفت درسی مددجو را بررسی و در صورت عدم رشد تحصیلی، اخطار و تذکر لازم داده شود و پس از 2 ترم عدم موفقیت از عضویت طرح محروم خواهد شد.

تبصره (1) رشد و موفقیت تحصیلی عبارت از کسب معدل درسی قابل قبول در هر ترم تحصیلی (از نظر موسسه)
تبصره (2) عضویت دانش آموز یا دانشجو پس از موفقیت سالانه برای سال بعد قابل تمدید است با توجه به بند (4-4)
تبصره (3) در ابتدای هر سال معدل مقاطع تحصیلی برای پذیرش و موفقیت تحصیلی و مقرری ماهانه با پیشنهاد مجری طرح و واحد مددکاری با تصویب هیات مدیره تعیین و قابل اجرا است.
6-4- مجری طرح به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره انتخاب می‌شود.

ماده (5) مزایا و مساعدت‌هایی که موسسه باید شرایط آن را در حد امکان تامین نماید:
1-5- پرداخت مقرری ماهانه (کمک هزینه آموزشی) براساس مبالغی که هیات مدیره برای هر سال تحصیلی یا مالی (با توجه به مقاطع تحصیلی)
2-5- مشاوره تحصیلی و تربیتی و کمک در جهت حل مشکلات تحصیلی و خانوادگی افراد عضو طرح با استفاده از مشاورانی که موسسه انتخاب می‌کند. نحوه انجام این بند توسط مجری طرح تهیه و پس از تصویب هیات مدیره لازم اجرا است.
3-5- تامین لوازم التحریر یا وسایل کمک آموزشی یک بار در سال (قبل از شروع سال تحصیلی)
4-5- طراحی، برنامه ریزی و اجرا برنامه‌های فرهنگی – تربیتی از طریق کلاسها، اردوها و غیره.

ماده (6) تامین منابع مالی طرح:
1-6- حامی خاص برای حداقل یک سال
2-6- حامی عام برای مدت معین یا موردی
3-6- سایر منابع مالی موسسه جهت تامین کسری هزینه‌های طرح

تبصره (1) ضوابط و شرایط انتخاب حامی توسط مجری طرح تعیین و پس از تایید هیات مدیره قابل اجرا است.
تبصره (2) ظرفیت پذیرش مددجویان هر سال با پیشنهاد مجری طرح و تصویب هیات مدیره تعیین می‌گردد.

ماده (7) نظارت و رسیدگی بر حسن اجرای طرح:
1-7- مسئولیت انجام طرح به عهده‌ی مجری طرح می باشد.
2-7- مجری طرح هر سه ماه یک بار گزارش طرح را به هیات مدیره ارائه می‌نماید.
3-7- گزارش سالانه طرح توسط مجری تهیه و به هیات مدیره ارائه می‌گردد.
4-7- مجری طرح موظف است با یک برنامه ریزی جامع حداقل یک نوبت در سال نسبت به برگزاری مراسم جهت تشویق از مددجویان و قدردانی حامیان و افراد خیر و جذب منابع مالی و اهداء هدایا به افراد نمونه‌ی طرح اقدام نماید. تصویب اجرای این برنامه با مدیر عامل است.

تبصره: کلیه‌ی فرمهای قابل استفاده و مورد نیاز برای طرح می بایست توسط مجری طرح در هیات مدیره مطرح و پس از تصویب قابل اجرا است.
طرح در (7) ماده که شامل 24 بند و 7 تبصره می‌باشد در تاریخ 12/2/88 به تصویب هیات مدیره رسیده و از تاریخ فوق قابل اجرا است.
درباره موسسه |  خدمات موسسه |  توانمندسازی و اشتغال |  همکاری با موسسه |  گالری عکس |  گزارش‌های عملکرد |  پیوندها |  سوالات متداول |  نظرسنجي |  اخبار و رویدادها |  ارتباط با ما |  نقشه سايت |  صفحه اصلي 

© کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خيريه سيدالشهداء (ع) است. (1397-1392)